Helga Kasteel de budgetcoach

Wie ben ik

Mijn naam is Helga Kasteel, oprichter van GeldSaam.

Na een van de meest verdrietige momenten in mijn leven, het overlijden van mijn jongere broer, kwam ik in aanraking met de schuldenproblematiek. In de periode die volgde heb ik alle emoties ervaren die hierbij komt kijken: de schaamte naar de buitenwereld toe, de zenuwen als er weer post wordt bezorgd, en de frustratie als je wordt tegengewerkt om dingen op te lossen. Ik zag niet alleen dat het dus echt iedereen kan overkomen, maar merkte ook hoe moeilijk het is voor mensen om hulp te vragen en waar het allemaal toe kan leiden als je niet om hulp vraagt.

Voordat ik voor mezelf ben begonnen heb ik 25 jaar ervaring in het verzekeringsvak opgedaan. Mijn aandachtsgebieden in de afgelopen jaren zijn collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzuim- en preventie en reïntegratie. Tijdens mijn dienstverband bij een grote verzekeraar was ik daarnaast altijd bezig met het op orde brengen en houden van de administratie en de processen. Hoe complexer de hoeveelheid gegevens die gestructureerd en verwerkt moesten worden, hoe blijer ik er van werd. Toch miste ik iets. Ik wilde graag meer voldoening uit mijn werk halen.

Na verloop van tijd wist ik hoe ik mijn passie in het werk en de wens om meer voldoening uit mijn werk te halen kon combineren.

Aan de slag met de schuldenproblematiek!

Preventie

Ik wil mij vooral inzetten op preventie, want uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen. Maar omdat ik ook weet dat niet alles te voorkomen is, wil ik mij ook gaan inzetten voor (het opzetten van) initiatieven. Hiermee wil ik mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, helpen door het inzetten van kleine/ simpele middelen. Uiteindelijk is de hele samenleving erbij gebaat als iedereen financieel kan rondkomen en een bepaalde mate van tevredenheid ervaart. Als ik daar ook maar een kleine bijdrage aan kan leveren, dan is mijn missie geslaagd.

Mijn motto

‘Creëer een toekomst waarbij je altijd de vrijheid hebt om zelf keuzes te maken’